Inköpsprocessen

Hur väljer egentligen Systembolaget ut vilka öl som ska lanseras i det fasta sortimentet? Det är en sådan fråga man kan klura lite på ibland och vill du slippa undra kan du här läsa hur det går till. Det hela är en ganska lång och komplicerad process som i slutändan mynnar ut i att vi får nya öl på hyllorna.

Denna text bygger på bloggartiklar som ursprungligen publicerades under 2010-2011 och som har uppdaterats med de ändringar som införts sedan dess per 2015-09-14.

Till att börja med så har konkurrensverket tre grundläggande krav på Systembolaget. Dessa tre är transparens, icke-diskriminering och objektivitet. Hela inköpsprocessen har till och med ISO-certifierats för att ytterligare upprätthålla dessa krav, vilket är ovanligt, kanske till och med unikt, för företag i Sverige (om man räknar bort sådana som är skyldiga av lag att göra det). Detta innebär att inköpsprocessen genomgår årliga revisioner.

Som de flesta kanske vet så har Systembolaget en lanseringsplan (som jag brukar presentera på bloggen) som beskriver vilka typer av lanseringar som ska göras det kommande året. Ungefär sju månader innan lansering går man ut med en offertförfrågan som är mycket mer specificerad än lanseringsplanen och som även innehåller en smakbeskrivning av den önskade produkten. Leverantörerna skickar in offerter, och allt som stämmer in på den önskade beskrivningen och som bedöms konkurrenskraftigt begärs det varuprover på. Om det är en ny produkt, vilket oftast är fallet med svenska öl, tar man in varuprover på allt som uppfyller de formella kraven. Om det däremot är en produkt som redan finns på marknaden kan den sorteras bort redan i detta steg om det är så att den har provats tidigare och man vet sedan dess att den inte stämmer in på smakbeskrivningen. 

Själva provningarna är helt blinda och proverna förbereds av särskild personal. I provningarna deltar tre personer och om det är minst fem produkter som provas så är den ansvariga inköparen för kategorin alltid en av de tre provarna. Till alla fasta lanseringar, och till tillfälliga lanseringar om antalet prover överstiger 12, genomförs först en förberedande provning som kan liknas vid en semifinal. Där bedöms produkterna endast med ja eller nej, där man säger ja om man bedömer att produkten har en rimlig chans i finalprovningen. Minst två av de tre provarna måste säga ja för att produkten ska gå till finalen. Även den förberedande provningen genomförs alltså helt blint och provarna (det är samma provare i förberedande som i finalprovning) får inte veta vilka produkter som gått vidare till final.

I finalen betygsätts varje produkt på en skala 0-9 och för att få fem poäng eller högre krävs att den stämmer överens med smakbeskrivningen. Det som bedöms är dels hur väl produkten motsvarar den önskade smakbeskrivningen samt en bedömning av den rent sensoriska kvaliteten.  Utöver poängsättningen så rangordnar varje provare de fyra bästa produkterna med prio 1-4 och övriga produkter får prio 5. Om två eller flera produkter får samma poäng är det den med bäst sammanlagd prio som vinner. Skulle detta också vara lika, så är det den ansvariga inköparens prio som avgör.

Förr i tiden fanns något som kallades för konsumentpanelen där produkter som inte vann en plats i offertprovningen mot en avgift kunde hamna i en provning med "vanliga" konsumenter, som sedan valde ut vilken produkt som skulle lanseras. Detta används dock inte längre. Numera har man istället använt en extern kundpanel vid vissa lanseringar  där utformningen har ansetts som extra viktig för slutkonsumenten (t ex ekologisk lager burk). Alla produkter som fick 19 poäng eller mer i den aktuella finalprovningen har denna kundpanel då fått bedöma i en virtuell butikshylla, och utifrån det urvalet välja sin favorit.  

En produkt kan även kvala in till fasta sortimentet genom god försäljning i beställningssortimentet. Till de exklusiva lanseringarna, dvs det som kommer i små partier, provas produkterna öppet och man tar hänsyn till den förväntade kundefterfrågan.

Julöl, påsköl, oktoberfestöl och glögg, alltså produkter i de årligt återkommande säsongssortimenten, kan köpas in av Systembolaget baserat på historisk försäljning och behöver i ett sådant fall inte vinna en offertprovning för att få en lansering. Om ölet köptes in senaste säsongen, sålde bra då samt passar in i den aktuella säsongens offertförfrågan kan det köpas in igen utan offertprovning. Försäljningen mäts in bara i såld volym utan man tar även hänsyn till bland annat pris och antal butiker. Vilken försäljningsnivå den behöver uppnå beror på vilket segment av lanseringen den tillhör, och dessa skiljs åt av sådant som stil och ursprung. I slutändan betyder det helt enkelt att en svensk mörk lager och en amerikansk ale inte behöver komma upp i samma nivåer. Mer om hur Systembolaget mäter försäljning och vilka segment som finns kan man läsa här.

De som deltar i offertprovningarna har stor dokumenterad erfarenhet och de genomför regelbundet sensoriska övningar tillsammans. Genom dessa gemensamma övningar säkerställer man att alla provare är överens om vad en viss smakbeskrivning innebär. Att en och samma producent vinner flera lanseringar på kort tid beror helt enkelt på att deras produkter är välgjorda och stämmer väl överens med den efterfrågade smakprofilen. Eftersom det inte finns någon gräns för hur många lanseringar samma producent får vinna kan man inte diska en produkt för att det nyligen lanserats flera andra produkter från samma producent. 

Till slut kan det nämnas att både Systembolaget själva och externa revisorer har kommit fram till att systemet för inköp är så säkert det kan bli gällande otillbörlig påverkan.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar