Angående Ratebeers försäljning av minoritetsinnehav till AB-InBev

, , 1 kommentar
Häromveckan blev det offentligt att ZX Ventures, ett dotterbolag till öljätten AB-InBev, har köpt en minoritetsandel av ratingsidan Ratebeer.com. Affären ägde rum under hösten 2016 men har inte blivit offentlig förrän nu, i samband med att den avslöjats av amerikanska ölskribenter. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och såväl svenska som amerikanska bryggerier har försökt ta avstånd från sidan.

Det finns många sidor att ta i beaktning kring denna affär. För det första ska man komma ihåg att det är en minoritetsandel av företaget som de har köpt. Joseph Tucker som driver Ratebeer är fortfarande majoritetsägare. Å andra sidan ska man komma ihåg att ZX Ventures är de som sitter på kapitalet och därigenom kan de få en hel del att säga till om ändå.

Vad själva anledningen till investeringen är förblir oklart, men det finns flera saker man kan resonera sig till. För det första är inte ZX Ventures någon välgörenhetsrörelse som ger pengar till Ratebeer bara för att de tycker det är en bra sida, utan de har givetvis ett mål med denna investering. Moderbolaget AB-InBev har bara ett slutgiltigt mål och det är att tjäna så mycket pengar som möjligt. De har tidigare gjort det svårt för småbryggerier på diverse olika vis, bland annat genom att använda lobbyister som jobbar för eller emot olika lagförslag som påverkar bryggeriernas verksamhet. I ölvärlden är AB-InBev något mer än bara ett stort ölbolag som huvudsakligen gör blaskig öl, de är The Big Evil.

Det betyder dock inte per automatik att investeringen i Ratebeer görs för att försvåra för småbryggerierna, i vart fall inte i en direkt mening. Det har spekulerats i att de vill komma åt data för att kunna göra trendanalyser och få bättre förståelse för ölmarknaden. Ratebeer har dock öppen tillgång till sin data och ZX Ventures kommer inte komma åt någon data som inte vem som helst kommer åt. Däremot kan det tänkas att de kommer vilja förändra vilken data man samlar in för att få fram för dem mer intressant data.

Att de skulle manipulera siffrorna för att exempelvis få sina egna märken att framstå bättre är inte troligt, eftersom det snabbt skulle bli väldigt uppenbart. En sådan händelse skulle direkt sänka Ratebeer och hela värdet i deras investering.

Affären har väckt viss ilska bland såväl användare som bryggerier, vilket till stor del grundar sig i ovan nämnda etiskt tveksamma affärsmetoder från AB-InBev. Än värre blev det av att affären ägde rum i höstas och att man hållit tyst om den i åtta månader och att man bara gick ut med något nu på grund av att Good Beer Hunting skrev om affären. Joseph Tucker försvarar detta beslut genom att att hävda att det är industripraxis att inte gå ut offentligt med olika minoritetsinvesteringar som görs.

Genom att vara tyst om affären har man exempelvis genomfört festivalen Ratebeer Best utan att de utställande bryggerierna varit medvetna om att Ratebeer vid festivalens genomförande var delägt av ZX Ventures. Man har också låtit sidans många admins, som alla jobbar ideellt med att upprätthålla databasen och forumen, fortsätta jobba utan att veta att om affären. Även om det skulle vara praxis att inte offentliggöra sådana affärer är det svårt att komma ifrån att inblandningen av ett dotterbolag till AB-InBev är något som spelar stor roll för många av rent ideologiska skäl. Kritiken av hur kommunikationen kring affären gått till anser jag därför vara berättigad.

Det har också framkommit protester från ett flertal bryggerier, med Dogfish Head i spetsen, som har bett om att bli bortplockade från siten. De har hävdat att den här affären bryter mot pressetiska regler, men den kritiken är obefogad då Ratebeer inte bedriver någon journalism utan tillhandahåller en plattform för självständiga användare att skriva omdömen om öl. Materialet på sidan är användargenererad och därmed spelar det inte så stor roll ur ett datavaliditetsperspektiv vem som äger sidan. Att be att få bli bortplockad ur databasen är dessutom både kontraproduktivt och rent ut sagt befängt. Just i det här fallet börjar man nästan undra om Dogfish Head helt enkelt såg en chans till gratis publicitet.

Med allt detta sagt är det ändå svårt att veta vad som är en rimlig reaktion på denna händelse. Ratebeer har gjort sig förtjänta av ett visst förtroende och att man därför åtminstone skulle låta det gå en tid och försöka se vilken betydelse det här får vore rimligt. Om det inte vore för att det är AB-InBev, som har gjort sig förtjänta av en total brist på förtroende från oss som vill se en ölmarknad där man konkurrerar på ett sjyst sätt, som är den andra parten i affären.

1 kommentar:

  1. Ratebeer verkar ha lite andra problem också, kanske lite oturligt knutet till just AB-InBev:
    https://www.pastemagazine.com/articles/2017/06/brewer-ratings-on-ratebeer-are-broken--and-they-ha.html

    SvaraRadera