Systembolaget öppnar ölbutik i Göteborg

, , Inga kommentarer
Konceptskiss från Systembolaget
I november planerar Systembolaget att öppna en renodlad ölbutik i Göteborg. Butiken kommer att ligga i Nordstan, intill den befintliga butiken. Förutom att vara en ölbutik kommer den också att fungera som en plattform för tester för en del element som kan komma att införas i fler butiker. Det hela är ett test som kommer att pågå i tre år, lite som en långvarig pop-up.

Den nya ölbutiken kommer att ligga i de lokaler i Nordstan som har huserat Team Sportia och blir därmed vägg i vägg med den befintliga vinkällarbutiken i Nordstan. Butikskonceptet kommer att skilja sig från Systembolagets vanliga butiker och man kommer satsa mer på specialist- och expertkunskap. Butiken är också ett test som kommer att pågå under tre år, med tanken att testa olika saker över tiden. Det blir alltså en ganska föränderlig butik.

Den befintliga butiken i Nordstan kommer fortsatt att sälja öl men i mindre omfattning och får därmed mer plats till övriga sortiment. Ölbutiken kommer att fokusera på det som Systembolaget internt kallar för specialöl, det vill säga allt utom volymlager. Alla ölstilar i Systembolagets indelning är tänkta att finnas representerade i butiken. Dessutom kommer det att finnas utrymme för torr cider, saké och mjöd som Systembolaget anser hör nära ihop med öl.

Utbudet i butiken kommer vara en blandning av fast sortiment, tillfälligt sortiment, lokalt sortiment, beställningssortiment samt troligen en del speciella öl som köps in unikt för butiken. De öl som köps in särskilt till butiken kan vara mycket små upplagor, färsköl/wet hop, lagringsöl, redan lagrad öl eller vad man kallar för snabba erbjudanden från välkända bryggerier. Eftersom ölkunder är mycket nyhetsintresserade blir det också ett stort nyhetsfokus i butiken. Totalt räknar man med att det kommer att dyka upp ca 500 nya öl i butiken över ett år, utöver nya produkter som kommer genom det lokala sortimentet. Huruvida de öl som tas in unikt för butiken kommer gå att beställa till andra butiker är inte beslutat än.

Det kommer också göras en satsning på såväl öl med låg alkohol (men över 3,5 %, det ingår inte i Systembolagets uppdrag att sälja folköl) som på alkoholfri öl. Tanken är att ha ett tapprum för alkoholfri öl där man ska kunna köpa med sig growlers.

Själva butiken kommer att delas in i sektioner utifrån öltyp, det vill säga ale, lager, veteöl, porter/stout, syrlig öl osv. En sådan indelning finns redan vid ölhyllorna i vanliga butiker men kommer i den här butiken att utgöra olika sektioner i butiken. Varje sektion kommer ha ett eget nyhetstorg för att presentera nyheter inom öltypen. 

Man kikar också på att ha kylt öllager i butiken, men har inte tagit beslut i den frågan än. Här finns också en hållbarhetsaspekt som man lägger vikt vid. Att det inte kommer finnas kyld öl i själva butiken är helt klart. Butiken kommer också att ha en utbildningsyta för vetgiriga ölkunder.

Bygget i butiken har precis börjat och konceptet är ännu under arbete så en del av detta kan komma att ändras innan öppningen i vinter. Dessutom kommer alltså en del att ändras under de tre årens gång i och med att man vill testa olika saker.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar