Systembolaget på en konkurrensutsatt marknad

, , 1 kommentar
Jag ser det ibland nämnas att även om man tog bort detaljhandelsmonopolet på alkohol så skulle Systembolaget kunna finnas kvar som butikskedja och fortsätta som idag. Jag kan mycket väl ha framfört något sådant själv någon gång. Men om man tänker efter lite märker man snabbt att de knappast skulle kunna, eller ens vilja, fortsätta som idag om det plötsligt blev en konkurrensutsatt marknad. Låt mig gå igenom några av de mest uppenbara anledningarna.

(Vänligen notera att denna text i sig inte är ett argument för eller emot Systembolagets eller monopolets avskaffande, den syftar bara till att slå hål på ett vanligt förekommande argument i dylika debatter.)

För det första är det inte givet att staten skulle vilja driva butiker för alkoholförsäljning om de inte längre hade monopol på det. Dels är det ju lite känsligt att konkurrera med privata näringsidkare, dels ligger det väl knappast inom statens intresse att kränga alkohol om man inte har kontroll på hela marknaden. Då skulle man förstås kunna sälja ut aktiebolaget, men oavsett om det vore staten som skulle fortsätta driva butikskedjan eller en privat aktör skulle premisserna vara helt annorlunda.

Systembolaget har idag en prismodell som är rätt långt ifrån de som används inom konkurrensutsatta marknader, t ex livsmedel. De billigaste sorterna av öl, vin och sprit skulle säljas billigare hos konkurrenter och konsumenterna av dessa varor är typiskt rätt priskänsliga. Systembolaget skulle alltså tvingas att ändra sin prismodell eller tappa stora delar av försäljningen av volymprodukter.

Att Systembolaget idag har en så bred flora av rätt likartade produkter inom de billigaste segmenten, typiskt lådviner samt svensk lageröl på burk, beror på att de som ensam aktör måste konkurrensutsätta sitt sortiment. På en konkurrensutsatt marknad skulle de inte längre behöva göra det. Om de ens skulle ha kvar den typen av produkter i sitt sortiment. Att de överhuvudtaget har lådviner idag, trots att det rimmar lite illa med att man värnar för folkhälsan, beror ju på att de inte får stänga ute produkter, och särskilt inte hela produkttyper, från marknaden. 

Med konkurrens skulle också stora delar av kundunderlaget försvinna, eftersom de plötsligt får alternativ, och då kan man fråga sig om det skulle vara ekonomiskt försvarbart att ha kvar alla Systembolagets butiker. Med både ett förändrat sortiment enligt ovan och ett förändrat kundunderlag kanske butikerna överlag dessutom är feldimensionerade för en konkurrensutsatt marknad. Så antalet butiker och butikernas storlek skulle antagligen ändras. Kanske skulle det bli ännu fler, men i genomsnitt mycket mindre butiker?

Det är ju inte bara kunderna som skulle få alternativ. Även leverantörerna skulle få andra kanaler att sälja sina varor genom och vissa skulle såklart välja bort Systembolaget helt eller för delar av sina sortiment för att de får möjligheter som de bedömer som bättre hos andra återförsäljare.

Dagens serviceerbjudande bygger mycket på att få goodwill och därmed hjälpa acceptansen för monopolet, medan man på en konkurrensutsatt marknad har service som ett konkurrensmedel. Servicen skulle alldeles säkert också förändras, åt något håll.

Man skulle inte längre behöva vara märkeneutrala varken mot kund eller i upphandling, och upphandlingen av sortimentet, som idag bygger mycket på styrda offertförfrågningar och blindprovningar, skulle säkerligen också ändras i grunden om man inte längre var i monopolställning.

Jag skulle säkert kunna hitta massor av fler saker som skulle ändras, och dessutom skulle mycket samverka på ett ganska komplext vis, så helheten blir egentligen ganska svår att förutse. Men det går i alla fall att med stor säkerhet säga att Systembolaget inte skulle fortsätta som vanligt om deras monopol försvann.

1 kommentar:

  1. Enig i mye av det du skriver her. Jeg tenker også at om man vil forestille seg hvordan Norge/Sverige/Finland ville bli uten monopol kan man egentlig se til Danmark. Det ville ikke bli helt likt, men jeg tror alkoholmarkedet i Danmark nok er ganske likt sånn det ville bli hos oss 1-2-3 tiår etter at monopolet opphørte.

    (Som du skrev: dette er i og for seg ikke et argument hverken for eller mot.)

    SvaraRadera