Vad ska den klimatskamsne öldrickaren välja?

, , 2 kommentarer
Om man vill vara klimatsmart i sitt val av öl eller bara minimera miljöpåverkan från sin ölkonsumtion så är det långt ifrån så enkelt som att bara välja öl från lokala bryggerier. Det är till och med så att man kanske inte alls ska välja öl från små, lokala bryggerier om det bara är klimatpåverkan man ser till.

Till att börja med. Storleken har betydelse. Ja, på bryggeriet alltså. Generellt sett är ett större bryggeri betydligt effektivare i sina olika processer, vilket innebär att de har lägre energianvändning, vattenanvändning och råvaruanvändning per liter producerad öl. Större bryggerier har också effektivare transporter både till och från bryggeriet och dessutom bättre möjligheter att ta till vara på restprodukter på ett bra vis.

Få nu inte för er att det här skulle bero på någon bristande miljömedvetenhet hos mindre bryggare. Nej, det här beror på sådant som naturlagar, skalekonomi och stordriftsfördelar. Ta ett bryggverk som exempel. Det går åt energi till att koka vörten, och eftersom värmeförlusterna bland annat beror på hur mycket yta mot omgivningen som kokkärlet har blir det mindre förluster per liter vört ju större kokkärlet är. Det är nämligen så att mantelarean per volym minskar ju större volymen är. Kort och gott, ju fler liter vört man kokar samtidigt, ju mindre energi går det åt per liter vört.

Jaha, så stora bryggerier är mer miljömedvetna? Nej, det är inte nödvändigtvis det som ligger bakom. Lägre energianvändning, vattenanvändning och råvaruanvändning betyder händelsevis också lägre kostnader och därför ligger det i företagets intresse att effektivisera. Däremot är det ju roligare att kommunicera ut till kunder att man agerar miljösmart än att meddela att man sparar in på sina kostnader.

Men transporter då, det måste väl vara bättre med öl från ett lokalt bryggeri som inte behövt åka så långt för att nå mig? Det är klart att kortare avstånd är bra, men det är inte bara det som avgör transportens miljöpåverkan. En stor lastbil får ju med sig så väldigt mycket öl på en gång att dieselåtgången per öl och kilometer blir mindre än från ett mindre fordon. Dessutom beror ju avståndet som en öl får färdas inte bara på avståndet mellan bryggeri och butik, utan på hur effektiv rutt fordonet har. Även här gäller att ju större producent, ju bättre möjligheter till effektiva rutter. Betänk också att om du beställer öl i lokala sortimentet som inte finns i din butiks sortiment så åker ölen via Systembolagets centrallager, även om bryggeriet och butiken ligger i samma stad.

Mycket av det här följer också ett mönster med avtagande avkastning. Det vill säga att det ger mer att ta steget från litet till medelstort än från medelstort till stort.

Förutom det där som har med bryggeriet i sig att göra blir det såklart också lite skillnad på olika öl, eftersom man använder olika typ och mängd råvaror till olika typer av öl. Det är visserligen inte så mycket humle i öl, men humleanvändningen i en modern IPA kan vara mer än 100 gånger större än den i en lager från ett större bryggeri.

Ekologiskt då? Ja, ekologiska råvaror är bra ur flera aspekter, men det är inte säkert att de är bättre ur just klimatsynpunkt. Den sortens odling kräver nämligen ofta mer maskinellt arbete (och därmed mer dieselförbrukning) och större markanvändning per producerad enhet. På längre sikt finns dock andra fördelar, så det är en svårbedömd fråga.

I valet mellan flaska och burk är det lite lättare. Burken har visserligen en ganska hög påverkan från brytningen av aluminium men sedan ger den många klimatvinster under sin livstid. I Sverige  är dessutom livstiden väldigt lång eftersom vi har en extremt hög grad av återvinning av burkar. 

Vill man vara en riktigt klimatsmart öldrickare skulle jag påstå att burköl från de största svenska bryggerierna är det bästa valet man kan göra. Personligen håller jag dock en del andra faktorer högre när det kommer till att välja öl. Men kom ihåg att panta eller återvinna dina flaskor och burkar.

2 kommentarer:

  1. Det bästa är väl att brygga eget, på egenodlad humle och malt från grannbonden. Inga transporter och jävulskap.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jämfört med ett stort bryggeri har man ganska dålig effektivitet i ett hembryggeri, så jag tror inte det är bäst ur just klimatsynpunkt faktiskt.

      Radera