Inköpsprocessen för julöl, påsköl och oktoberfestöl

, , Inga kommentarer
Såhär i glögg- och julölstider tänkte jag att det vore intressant och högaktuellt att ta reda på varför vissa produkter återkommer hos Systembolaget år efter år efter år. Så jag tog kontakt med Systembolaget för att bena ut det hela, och förklaringen kommer här, baserad på den information som jag har fått från deras inköpare av öl.

Julöl, påsköl, oktoberfestöl och glögg, alltså produkter i de årligt återkommande säsongssortimenten, kan köpas in av Systembolaget baserat på historisk försäljning och behöver i ett sådant fall inte vinna en offertprovning för att få en lansering. Det finns såklart vissa villkor för vilka öl som kan komma ifråga för detta. Till att börja med ska ölet ha köpts in de senaste två säsongerna, vilket ger en sorts försäkran om att det håller kontinuerlig kvalitet samt att dess efterfrågan står sig över tiden, så att man undviker eventuella "one hit wonders". Ölet måste förstås också passa in i den aktuella säsongens offertförfrågan.

Dessutom ska ölet ha nått upp i en viss försäljning under den senaste säsongen. Detta mäts inte i volym utan för att göra en rättvisare jämförelse mäter man hur mycket ölet har "tjänat in". Det vill säga marginalen per flaska/burk gånger antalet sålda flaskor/burkar. Ett öl med högre pris och lite lägre försäljning kan alltså vara likvärdig med ett öl med lägre pris och högre försäljning i denna aspekt. Om ett visst öl kommer över en viss försäljningsnivå så kan den köpas in på historisk försäljning. Vilken försäljningsnivå den behöver uppnå beror på vilket segment av lanseringen den tillhör, och dessa skiljs åt av sådant som stil och ursprung. I slutändan betyder det helt enkelt att en svensk mörk lager och en amerikansk ale inte behöver komma upp i samma nivåer. För att lära sig mer om hur segmenten fungerar så rekommenderar jag att man läser i Systembolagets lanseringsplan.

Om ett öl uppfyller allt detta så behöver en leverantör endast skicka in en en godkänd offert för att ölet ska lanseras, och det behöver då alltså inte vinna (eller ens delta i) en offertprovning. För en vecka sen publicerade pilsner.nu en lista över vilka öl som fått en lansering på detta vis till årets julölssläpp, och det rör sig om fler än hälften av ölen. Övriga öl har köpts in på vanligt sätt.

Nu kanske en del av er kommer att tänka på att vissa öl har återkommit i de exklusiva släppen i några år i rad, t ex Sierra Nevada Bigfoot och Brooklyn Black Chocolate Stout. Vilka produkter som ska köpas in till de exklusiva släppen beslutas på ett lite annorlunda vis och här finns inte samma typ av regler som för säsongsprodukterna. Däremot så kollar man förstås på försäljning vid eventuella tidigare släpp när man gör en bedömning av efterfrågan på en produkt. Återigen så måste det förstås ha kommit in en offert på produkten för att den ska kunna lanseras.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar