Tre regeländringar för lokala sortimentet

, , 5 kommentarer
Under hösten har Systembolaget genomfört ett tiotal träffar med lokala leverantörer runt om i landet för att höra vilka förbättringar de vill se i det nya lokalsortimentet. Det har resulterat i tre ändringar som i korthet är att 10-milsregeln ändras till 15 mil, att leverantörerna kan prisändra sina artiklar fyra gånger per år och att man kan välja ut enskilda regioner där man kan få möjlighet att få sin hylla i butik genom så kallat lokalt efterfrågat sortiment. En längre förklaring om ändringarna och vilka effekter det får följer nedan.

Sedan lokala sortimentet infördes har en av definitionerna på lokal producent varit inom 10 mil närmaste bilvägen från Systembolagsbutiken. Detta har gällt både före och efter ändringarna för lokala sortimentet i september. Det här ändras istället till 15 mil. Liksom tidigare gäller att man kan finnas i upp till 10 butiker. Att man överhuvudtaget har en regel om avstånd mellan producent och butik beror på att EU:s regler säger att man inte får gynna inhemska producenter och att man därför inte kan säga att sortimentet bara är till för svenska producenter.

Det finns svenska producenter (dock inte något bryggeri vad jag vet men sortimentet gäller ju även vin och sprit) som inte har en enda butik inom 10 mil och därför inte kunnat vara med i lokala sortimentet tidigare, men som nu kan få vara med. Övriga producenter gynnas också eftersom det blir större geografisk spridning på butikerna man kan kvala in i. En cirkel med radie på 15 mil täcker en 125 % större area än en cirkel med 10 mils radie. Det här är nog framförallt nyttigt för producenter i norra Sverige.

 -Vi förbättrar för de tillverkare som har långa avstånd till Systembolagets butiker. Genom att utöka gränsen till 15 mil så får framförallt våra kunder på landsbygden fler lokalt och småskaligt tillverkade drycker på butikshyllan. Likaså underlättar vi så att dessa drycker, utifrån kundefterfrågan, ska kunna finnas på butikshyllan lite längre bort från tillverkningsstället, säger Systembolagets presschef Lennart Agén i det informationsmail som gått ut till dryckesskribenter.

Att man kan prisändra fyra gånger per år, i samband med övriga sortimentsändringar som sker första helgfria dagen i mars, juni, september och december, gör att det blir lite flexiblare för producenterna. Exempelvis om en bryggare ser att deras öl säljer dåligt kanske de vill sänka för att rädda upp försäljningen. Eftersom det är försäljningen som ligger till grund för om man ska få finnas i sortimentet är detta absolut en fördel. Det kan också vara lämpligt i den omvända situationen, där ett öl säljer bättre än bryggaren hinner leverera, då det kan finnas utrymme för en prishöjning och ändå sälja allt man hinner brygga. Det här är för övrigt samma regler om prisändringsfrekvens som gäller för de övriga sortimenten.

Lokalt Efterfrågat Sortiment (LES) innebär att en produkt kan komma in i en butik var som helst i landet om butikens kunder har tillräckligt stor efterfrågan på den artikeln. Detta sortiment är tillgängligt för alla leverantörer och alla produkter, oavsett om det är lokalt eller inte. När TSLS infördes i september kunde producenterna välja om deras produkter skulle vara valbara för LES eller inte. Detta innebar dock att en produkt från Malmö kunde hamna i tre lokala butiker genom TSLS och en butik i Kiruna genom LES, vilket kanske inte är så intressant för en sådan producent.

Däremot kan det vara intressant för en sådan producent att komma in i butiker i södra Sverige genom LES. Det blir nu också möjligt då producenterna själva kan välja i vilka regioner deras produkter ska utvärderas för LES. Utvärderingen bygger i stor grad på försäljning av produkten i butiken och en förutsättning för att en produkt ska utvärderas för LES är därför att producenten gjort den beställningsbar till butikerna genom att skicka den till Systembolagets depå i Örebro.

Sammantaget bör dessa tre förändringar, på sina olika vis, leda till större möjligheter för en produkt att hamna på hyllan i en butik den annars inte skulle hamna i. Därmed breddas också utbudet för oss kunder, även om förändringarna i första hand påverkar producenterna.

Förändringarna kring LES och avståndsregeln införs 5 februari. Första möjligheten att prisändra artiklar i TSLS blir sortimentsändringarna som sker i mars 2015.

5 kommentarer:

 1. Sven-David Svensson9 november 2014 kl. 13:50

  Underlättar dessa regeländringar det för små och nystartade bryggerier som inte har råd att leverera sina öl till Systembolagets varudepå och blir beställningsbara i hela landet? Flera av de öl som jag kunde beställa tidigare finns inte med på varudepån utan endast på lokala Systembolag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att bli styckvis beställningsbar i hela landet måste man fortfarande leverera till varudepå på egen bekostnad. Förändringarna gör ingen skillnad för det. Däremot underlättar det för bryggerierna på andra sätt och som en följdeffekt av det kan ju eventuellt fler bryggerier få råd att skicka till varudepån.

   Radera
 2. Sven-David Svensson10 november 2014 kl. 20:30

  Kunde det inte vara en idé att småbryggare som ligger nära varandra att gå ihop om en samdistribution till varudepån i Örebro och dela på kostnaderna? Ett annat sätt att lösa problemet vore att Systembolaget hade flera olika varudepåer runt om i landet och att de levererade sin öl till den varudepå som låg närmast bryggeriet? Då skulle en del bryggerier till och med ha råd att frakta dit sin öl själva.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Självklart kan bryggarna gå ihop om en samdistribution, det är upp till dem själva att rådda i (jag tror nog att det faktiskt redan sker, men är inte säker). Systembolaget bryr sig ju bara om att ölen kommer till varudepån, inte hur de kommer dit. Om bryggerierna levererar själva, anlitar en extern distributör eller går ihop med andra spelar ingen roll.

   Idén med flera varudepåer har kommit upp på andra håll i debatten. Det skulle alldeles säkert underlätta för de allra minsta, men jag tror att det rör sig om alldeles, alldeles för små volymer för att berättiga den stora kostnaden det innebär att etablera fler varudepåer. Då är det nog mer realistiskt att införa att depån också agerar lager i någon mån så att bryggarna kan leverera lite mer än vad som beställts precis för stunden och därmed kan göra före och större leveranser, som drar ner fraktkostnaden per flaska.

   Jag tror att det i stort är så att om ölen är bra så kommer de också sälja bra vilket leder till att bryggeriet kan expandera och så småningom också få ekonomisk möjlighet att leverera till depån i Örebro.

   Radera
 3. Sven-David Svensson11 november 2014 kl. 18:52

  Jag instämmer med dig till 100%. En sak som jag har upptäckt är att Systembolaget har lite svårt att hänga med i svängarna när marknaden förändras.

  SvaraRadera