Monk's Café och Porter House förlorar serveringstillståndet

, , Inga kommentarer
I dagarna kom det fram att Monk's Café på Wallingatan och Monk's Porter House, som båda drivs av Panogruppen, har förlorat sina serveringstillstånd. Det innebär alltså att bryggeriet på Monk's Café på Wallingatan, som torde vara Stockholms äldsta aktiva bryggeri, inte längre kan sälja sin öl i den egna bryggeripuben. 

Tillståndsutskottet i Socialnämnden i Stockholms Stad beslutade i förra veckan att återkalla serveringstillstånden för Monk's Café på Wallingatan och Monk's Porter House i Gamla Stan, som båda ägs av Panogruppen. Vid mindre förseelser är det brukligt att krogar först får varningar, men i ett tjänsteutlåtande från Tillståndsenheten som ligger till grund för beslutet konstaterar man att de brister som bolaget och dess företrädare är ansvariga för är så allvarliga att ingen annan åtgärd än återkallelse kunde komma ifråga.

En av de huvudsakliga bristerna vid Monk's Porter House rör hur man hanterat Oscha Bar som hyrt in sig i en del av lokalen. Det är en mindre soppa av olovlig försäljning av öl och uthyrning av personal från Panogruppen till Oscha Bar när de saknat serveringstillstånd samt att det då skulle ha varit Panogruppen som bedrivit försäljning av alkoholdrycker i lokalen trots att de saknat dispositionsrätt då den varit uthyrd till Oscha Bar. Det bör också förtydligas att det finns/funnits en lång twist mellan Panogruppen och Oscha Bar, men den twisten har ingen direkt inverkan på detta beslut.

Monk's Café på Wallingatan har i sin tur haft en uteservering där det serverats alkohol trots att de saknat serveringstillstånd för en uteservering. Själva har de uppgett att de haft tillstånd enligt ordningslagen från Polismyndigheten och därmed trott att de kunnat servera alkohol på uteserveringen.

Utöver dessa delar har man konstaterat brister i bokföringen. En ytterligare försvårande faktor för Panogruppens delägare och företrädare Recep Celik är att man funnit brister i flera andra så kallade närstående bolag, såväl kring alkohollagen som gällande annan lagstiftning. 

I en kommentar till BeerNews.se säger Recep Celik att "det är en lång historia som inte går att förklara på några minuter och det är flera olika tingsrätter inblandade". Det här framstår dock som en mycket undflyende kommentar, dels för att han inte ger någon förklaring och dels för att han insinuerar att det här skulle ha att göra med den tvist med Oscha Bar som man är inblandad i (som är det som gått till domstol), men som alltså inte har någon direkt inverkan på att tillstånden dras in. Skulle man överklaga återkallandet skulle det dessutom gå till förvaltningsrätten och inte tingsrätten.

Monk's kommer tillsvidare att fortsätta sin verksamhet på båda platserna men med försäljning av öl upp till 3,5 %. Monk's American Bar på Sveavägen påverkas inte för tillfället.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar