Om Eskil Erlandssons replik angående gårdsförsäljning och folkhälsa

, , Inga kommentarer
Häromdagen meddelade folkhälsoministern Gabriel Wikström (S) tillsammans med IOGT-NTO:s ordförande Anna Carlstedt att gårdsförsäljning blir en icke-fråga för den nya regeringen och att debatten kan läggas ner. Den förra regeringens landsbygdsminister, Eskil Erlandsson (C), svarar idag med en replik i Aftonbladet. Precis som jag resonerade i min artikel häromdagen menar Erlandsson att det är ett slag i ansiktet på de lokala producenterna.

Utan att blanda in partipolitik i det här kan jag bara hålla med Erlandsson. Svenska mikrobryggerier och vingårdar behöver enklare regler. De skapar både jobb och bidrar i många fall till landsbygdsutveckling. Gårdsförsäljning är förstås bara en av många saker man göra för att underlätta för dessa kämpande småföretagare. Att höja alkoholskatten igen, något som alla partier var överens om, är inte ett sådant steg.

I allt snack om folkhälsan kan man ju fundera på vad effekten blir av en höjd alkoholskatt. Jo, att mindre volymer handlas på Systembolaget och att större volymer förs in från utlandet. Systembolaget och detaljhandelsmonopolet finns framförallt till för att begränsa tillgången. Ju större incitament man ger till en ökad gränshandel, ju mindre kontroll får man över tillgången. För storbryggerierna gör det ingen skillnad om deras öl säljs på Systembolaget eller i Tyskland. De små producenterna riskerar däremot att drabbas.

Nog om alkoholskatten för den här gången. Folkhälsan är det eviga argumentet i alla debatter som rör alkohol i Sverige. Under premissen att det som EU-land går att ha ett detaljhandelsmonopol på alkohol samtidigt som gårdsförsäljning tillåts, något som aldrig testats av EU-domstolen och därför fortfarande är högst oklart, utgör gårdsförsäljning absolut inget hot mot folkhälsan. Jag vill upprepa det jag sa i min förra artikel, nämligen att utbildning ger större effekt än förbud. Gårdsförsäljning bidrar just till en ökad utbildning.

Erlandsson försökte, utan att lyckas, att införa gårdsförsäljning under sin tid som landsbygdsminister. Bland annat ville han införa det på prov i tre utvalda län, något som hade varit mycket intressant att se utfallet av. Med ett sådant test bör man kunna utvärdera effekterna för såväl producenterna som försäljningen i stort samt att det borde vara en bra grund för att få fallet testat i EU-domstol utan att hela detaljhandelsmonopolet skulle riskeras. Dömer domstolen emot bör det rimligtvis bara vara att avsluta testperioden.

Igångeldad av ett stort konsumentintresse är branschen för hantverksöl mycket expansiv och inne i en stor tillväxtfas. Svensk hantverksöl börjar nu även synas allt mer internationellt och är en exportvara vi kan vara stolta över. Sveriges toppbryggerier håller nämligen god internationell klass. Tyvärr hålls de tillbaka av byråkrati, regler och skatter som alltjämt verkar bli jobbigare och aldrig lättare. Folkhälsa och restriktiv alkoholpolitik i all ära, men någonstans måste man också inse att nog är nog och att det finns fler intressen att ta till vara på. Medan chansen fortfarande finns. Fler politiker än Eskil Erlandsson behöver inse det.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar