Fler svar från Systembolaget om nya lokalsortimentet

, , 2 kommentarer
Under tisdagens ölskribentprovning för septembernyheterna kom presschefen Lennart Agén och inköparnas gruppchef Fredrik Arenander till provningsrummet för att svara på frågor om en annan septembernyhet, nämligen det nya lokalsortimentet. Här är ett utdrag av de mest intressanta svaren.

Urvalsprocessen har gått till så att man först har kollat på efterfrågan i de lokala butikerna, det vill säga försäljningen. Sedan har man sensoriskt testat de produkter där det funnits misstanke om att kvaliteten skulle vara bristande. Vissa av dessa har då stoppats trots god försäljning, vissa har tillåtits trots vissa brister och vissa har helt enkelt repat sig och blivit bättre. För helt nya produkter utan tidigare försäljning att gå på kommer man däremot vara lite hårdare i det sensoriska urvalet.

För de produkter som stoppats i de sensoriska testerna finns det ingen uttalad karenstid, utan bryggerierna kan ansöka på nytt närsomhelst. Har de förbättrat sin produkt behöver de alltså inte vänta på att få försöka komma med i TSLS. För produkter som stoppats pga låg försäljning finns inte heller några formaliserade karenstider men där får man först föra en diskussion med Systembolaget. Att komma tillbaka efter en månad kommer antagligen inte fungera, utan det rör sig om något längre tider för att bygga upp en efterfrågan.

Sedan den preliminära listan med öl i TSLS skickades ut (som har jämförts med nuvarande lokalsortiment av mig här) har ytterligare några bryggerier valt att skicka sina öl till Örebro. Är man väl med i TSLS kan man närsomhelst ringa och säga att man vill sluta skicka produkter till Örebro alternativt ringa och säga att man vill börja skicka produkter dit och det med några få dagars verkställandetid.

Enligt Systembolagets senaste uppgift kommer det finnas 323 öl i TSLS från start varav 251 även skickas till depån Örebro. Jämfört med den preliminära listan jag nämnt ovan är det en ökning med 17 öl på båda punkterna, dock oklart om det är samma 17 öl som ökat respektive siffra. Av dessa 323 öl som får vara med i TSLS är det 32 stycken som får färre butiker jämfört med innan, 85 som får fler butiker och resten har oförändrat antal butiker.

Under närmaste tiden kommer Systembolaget genomföra nio informationsträffar för leverantörer runt om i landet och säger att man då kommer lyssna på och ta till sig deras förbättringsförslag. En fråga som redan verkar vara uppe för diskussion är gränsen på 10 mil. Medan det kan vara svårt att ersätta den med någon annan typ av gräns och samtidigt verka i enighet med EU:s regler kan det diskuteras om gränsen istället ska bli generösare. Jag fick uppfattningen om att de gärna vill ha en mindre stelbent typ av gränssättning men att de inte lyckats komma på något som fungerar bättre och samtidigt är förenligt med EU-reglerna de måste förhålla sig till.

En del bryggerier har oroat sig för att det skulle fungera dåligt för butikerna att registrera kundernas frågor efter produkter i butiker där de inte finns. Enligt Systembolaget har de registrerat tusentals sådana förfrågningar i butiker runtom i landet och från den statistik de får in har de dragit slutsatsen att systemet fungerar. Det är nämligen inte heller tänkt som någon plikt att registrera varje efterfrågan, utan är tänkt som ett hjälpmedel för butikerna att fånga upp lokal efterfrågan. Om det skulle vara strikt att registrera varje förfrågan skulle det också bli väldigt lätt att utnyttja.

Till sist sa de också att de borde ha haft bättre framförhållning med infon kring ändringarna, men däremot menar de att framförhållningen kring inköpsvillkoren har varit god nog.

2 kommentarer:

 1. Tack för informationen!
  Hur ser det ut för de leverantörer som vill leverera endast hos dem tre närmsta och inte gå via depå. Förr var det ju "tvång" att ta in den ölen. Ska även den ölen kvalitetstestas?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kort svar: Ja, även lokal öl som inte går via depån kvalitetstestas.

   Långt svar: Det här med tre närmsta försvinner ju nu och byts ut till ett nytt sortimentet som kallas TSLS (tillfälligt sortiment lokalt & småskaligt, om jag minns rätt), vilket är vad hela den här grejen går ut på. Det är alltså inte bara hur och om ölen skickas till andra butiker som ändras. Det innebär att man kan få finnas i 1-10 butiker beroende på försäljning/efterfrågan, men man måste ju också ha tillräcklig lokal efterfrågan för att produkten överhuvudtaget ska få komma med. Kvalitetstestningen gäller för detta. Att sedan skicka öl via depån kan man väl lämpligast kalla för en sorts extratjänst som Systembolaget erbjuder för de produkter som är med i TSLS och som är valfri att använda.

   Radera