Systembolagets pressansvarige Therese Elmgren svarar på fler frågor om nya lokalsortimentet

, , Inga kommentarer
Det har varit många bud och många frågetecken kring exakt hur det nya lokala sortimentet (TSLS) kommer att fungera. Genom en av Systembolagets pressansvarige, Therese Elmgren, kommer här svar på några frågor som det spekulerats i, bland annat om de lokala producenterna kommer kunna använda TSLS även för engångsbryggningar.

Utöver svaren från Therese nedan kan jag även rekommendera att läsa Joel Linderoths långa intervju med Systembolagets presschef Lennart Agén som publicerades tidigare idag. Den hittar ni här.

Det har varit lite olika bud på om kvalitetstesterna i TSLS innefattar en sensorisk del (dvs att någon smakar på ölet). Hur blir det med det?
De produkter som offereras kommer både testas sensoriskt och analytiskt i labb. Labbtester är på bl a alkoholhalt och sockerhalt.

Vad är riktlinjerna för de sensoriska testerna när ni inte har en önskad smakprofil att utgå ifrån?
Grundutgångspunkten vid det sensoriska testet är hur producenten ville att produkten skulle vara och att det ska stämma överens med detta [Red. Anm.: Det här verkar vara en ändring mot information som gavs i maj, då det sades att en IPA som smakar som en pilsner får komma in så länge den smakar korrekt i övrigt.]. Ett enkelt exempel på det kan vara att en öl som har uppenbara spår av vildjäsning men inte ska vara vildjäst. [Red. Anm.:  För en mer detaljerad information om hur sensoriska testerna går till hänvisades till inköparen för TSLS, Staffan Adin, som just nu är på semester.] Precis som med det fasta sortimentet kommer produkterna uppföljningstestas vid lansering, det vill säga att flaskorna som skickas till butik kommer jämföras mot de som offererades. Om dessa skiljer sig för mycket kan lanseringen stoppas, precis som vid lanseringar i det ordinarie sortimentet.

Kommer producenterna ha någon form av leveranskrav under avtalstiden för en produkt eller kan de släppa en tillfällig produkt (exempelvis en julöl eller en engångsbrygd) i TSLS?
Vi förutsätter att leverantören kan leverera produkter under hela avtalstiden, men om det skulle visa sig att så inte är fallet kan leverantören när som helst avlista sin artikel. Om det rör sig om en artikel som bara produceras periodvis kan leverantören sen offerera samma artikel och få den inköpt igen. För många artiklar som görs på lokala råvaror, exempelvis fruktviner eller cider, kommer den typen av arrangemang förmodligen att bli det vanliga förfarandet eftersom det är omöjligt för producenten att komma in med ny vara förrän efter nästa skörd. 12 månader är alltså den listningstid vi garanterar leverantören förutsatt att man kan leverera kontinuerligt. Leverantören kan på eget initiativ när som helst förkorta den perioden, men Systembolaget kan också avlista i förväg om det bedöms att slutperioden är för lång för att vi ska kunna hålla en hyllplats åt artikeln. I detta fall kan då artikeln köpas in på nytt 12-månadersavtal så fort artikeln finns tillgänglig igen.

När fick de lokala producenterna reda på att det skulle bli förändringar i det lokala sortimentet?
Leverantörerna fick den första informationen om förändringarna i maj, vilket är i enlighet med avtal. Vi har nu en pågående kommunikation med flera leverantörer om de nya reglerna. Vi ser att det finns ett behov av mer och tydligare kommunikation och vi kommer därför också att genomföra informationsträffar för leverantörerna under hösten. De producenter/leverantörer som har frågor och funderingar innan dess är välkomna att ta kontakt med vår inköpsavdelning.

Jag har förstått att det är hemligt hur ni beslutar hur många, och vilka, lokala butiker en produkt i TSLS ska finnas i. Varför är detta hemligt?
Det är egentligen inte hemligt och de producenter som vill veta mer om hur styrningen går till är välkomna att kontakta oss. Däremot ger vi inte ut statistik på hur enskilda produkter sålt i enskilda butiker.

Hur kommenterar ni fallet Bålsta, som får fyra produkter indragna och sänkt täckning på två produkter, trots att de själva menar att de säljer allt de brygger?
Vi har tittat på hur det har sett ut för dem och just de här produkterna har inte varit slutsålda i de butikerna de funnits, även om de kanske har sålt allt de bryggt till oss. Men vi kommer varje månad att lansera nya artiklar i det lokala sortimentet och vi kommer att föra en fortsatt dialog med Bålsta och andra producenter om deras produkter.

Vi kommer löpande att värdera alla leverantörers produkter. I några fall har vi omvärderat tidigare beslut efter samtal och ytterligare analyser – det gäller produkter som sålt mer nu under sommaren, och som därför kommer att plockas in på hyllorna under hösten. Vi behöver också bli bättre på att matcha butiker och listningstid med tillgänglig volym, vilket kräver en mycket nära kommunikation med producenterna. Därför kommer vi också att förstärka med en inköpare som enbart ska jobba med det här sortimentet, och därmed kunna ha en bra dialog om volymer, listningar och nya produkter som är på gång. Om man som leverantör har frågor och funderingar är det bästa som sagt att redan nu höra av sig till oss.

Det har spekulerats i att det skulle finnas en koppling mellan att ni ändrar logistiken i det lokala sortimentet och att Lagenas lager i Jordbro tagits över av DHL, i och med att Lagena tidigare varit ett dotterbolag och distributionsföretag till Systembolaget. Finns någon sådan koppling?
Det finns ingen koppling mellan försäljningen av Lagena eller Lagenas fd lager och TSLS. Lagena har aldrig haft hand om den här typen av leveranser mellan butikerna. Det är Posten som hanterat det. Och Systembolaget sålde som sagt Lagena till JF Hillebrand år 2010.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar