Nya lokalsortimentet - en sammanfattning efter sommaren

, , Inga kommentarer
Idag införs det nya lokalsortimentet, TSLS, på Systembolaget. Turerna och debatterna har varit många under sommaren. Nu när det införts känns det därför på sin plats att sammanfatta vad som ändras, varför det ändras och hur det påverkar såväl kunder som producenter, med såväl fördelar som nackdelar.


I takt med den stora ökningen av små och hantverksmässiga dryckesproducenter, men kanske med visst eftersläp (lite som att sjunga i kanon), har Systembolaget under många år gjort det lättare för små, lokala producenter att få sälja sina öl genom dem. Det började med att man införde att varje producent mer eller mindre villkorslöst fick sälja sina produkter på den närmaste butiken (förutsatt att det fanns en inom 10 mil, bilvägen). Den närmaste blev så småningom till de tre närmaste butikerna.

Därefter införde man att vi kunder fick beställa dessa lokala produkter styckvis till vilken annan butik som helst, och att Systembolaget stod för packning och transport vidare från en av de tre lokala butikerna, vilket sköttes av butikspersonalen respektive Posten. För att vara med i detta skulle produkten vara småskalig och lokal, något som Systembolaget definierade genom att ange ett maximalt antal butiker som produkten fick spridas till och en maximal försäljningsvolym. Om något av dessa två villkor bröts fick produkten en "time-out" från detta logistiksystem i tre månader (men fanns kvar på de lokala butikerna).

Införandet av denna logistiklösning var bland annat ett led i att stävja den då ganska heta debatten om gårdsförsäljning. Tillsammans med andra anledningar ledde det också till att den debatten mer eller mindre dog ut.

Från och med idag fungerar det inte så längre. Nu ställs krav på att produkten dels har efterfrågan (och en någorlunda matchande tillgång) och dels att den håller en viss sensorisk kvalitet för att få komma in på hyllorna i de lokala butikerna. I gengäld kan de som har tillräckligt hög efterfrågan få finnas i tio lokala butiker. Definition på en småskalig produkt har nu blivit att det produceras max 50 000 liter om året om det gäller öl (för andra produkttyper gäller andra volymer). Fortfarande med 10 mil bilvägen som längsta avstånd mellan producent och butik.

Som monopolhavare i ett EU-land får man nämligen inte gynna inhemska producenter över de utländska och Systembolaget kan därför inte säga att det bara gäller svenska producenter. Trots att det egentligen är avsett för lokalproducerade varor. Därav 10-milsregeln. Den är för övrigt öppen för diskussion, men tills vidare är det den bästa definition de kommit på som också är förenlig med EU:s regler. Eventuellt kan den komma att utökas till exempelvis 15 mil.

För de produkter som finns i TSLS kommer det finnas smakbeskrivningar såväl på hyllkanten och som på webben, samt produktbild på webben. I drycksökningen på www.systembolaget.se går det nu också att filtrera ut detta sortiment för sig (välj "Lokal och småskaligt" under "Andra urval") vilket gör dessa produkter lättare att hitta för oss kunder. Sedan tidigare finns det för övrigt också skyltar på hyllkanten som markerar dessa produkter som lokalproducerade.

Hanteringen av beställningar sköts inte längre av de lokala butikerna utan av Systembolagets varudepå i Örebro. Producenterna skickar sina varor dit, som beställs dit lådvis och max en gång per vecka, och i depån packas varorna om och skickas vidare till butikerna dit de beställts. Producenten får nu alltså skicka varor till Örebro för att de ska kunna beställas styckvis till hela landet. Att vara med i denna del är dock helt valfri och producenten kan själv välja att bara ha sina öl i de lokala butikerna. De kan när som helst omvärdera sitt beslut och med några dagars ledtid sluta eller börja skicka öl till Örebro.

Jag gjorde tidigare en räkning på hur många produkter som försvinner och blir kvar i sortimentsskiftet. Den baserade sig på en preliminär lista men bör i stora drag vara korrekt fortfarande. Det försvinner en del öl, men det rör sig i huvudsak om två grupper. Dels omkring 60 danska öl (varav 13 var från Stronzo som nyligen gått i konkurs), som man kan säga har utnyttjat en påtvingad lucka i ett system byggt för svenska produkter för att få finnas på butikerna i Malmö. Dels åtminstone 38 öl, troligen ännu fler, som varit engångsbrygder eller säsongsöl och snart skulle ta slut ändå alternativt inte avlistats av producenten trots att de redan tagit slut. Några har också försvunnit för att bryggerierna själva dragit sig ur. Resten har försvunnit på grund av för låg efterfrågan eller för att de inte klarat de sensoriska testerna. Min personliga uppfattning är att närmare 30 av de öl som försvinner kommer från bryggerier som haft återkommande problem med infekterad eller defekt öl. Av de drygt 300 öl som finns med i TSLS är det 32 öl som får färre butiker än tidigare och 85 som får fler, resten har kvar samma butiker som tidigare.

Räknat i bryggerier är det ett drygt tiotal som försvinner helt från hyllorna. Ungefär hälften är danskar och åtminstone ett (Brekeriet) har självmant valt att gå ur. Övriga är i huvudsmak mycket små och väldigt ny bryggerier som har haft en eller två produkter i sortimentet. Om de försvinner på grund av kvalitetsproblem, för låg försäljning eller att de själva valt det är oklart. Totalt finns cirka 80 olika svenska bryggerier representerade med minst en öl i TSLS.

Varför görs då dessa ändringar? Dels handlar det om att bättre anpassa sig efter kundefterfrågan i de lokala butikerna, dels handlar det om att göra servicen bättre. För vissa bryggerier har det varit en begränsning att bara finnas i tre butiker, samtidigt som det nationella fasta sortimentet varit ett för stort steg. Personalen i de butiker som agerat lokala depåer behöver inte längre lägga massor av tid på att paketera beställda varor och kan istället ge bättre service till kunderna i butiken. Depån i Örebro är däremot anpassad för att just packa om beställningar och kan därför sköta det logistiska snabbare och effektivare. I det gamla systemet kunde det ibland ta flera veckor innan man fick sina beställda produkter, om man fick dem alls. Nu utlovar man en leveranstid på fyra till åtta dagar. Produkter kan inte heller åka på "time-outs" längre.

De lokala småproducenterna har på flera vis varit privilegierade jämfört med andra leverantörer. Det är de fortfarande, men kanske inte lika mycket som tidigare beroende på vilka punkter man värdesätter eller vilken specifik producent man kollar på. En liten vinimportör kan till exempel inte skicka alla sina produkter lådvis till depån i Örebro och låta Systembolaget sköta ompackning och transport vidare ut i butikerna.

Det finns förstås både för- och nackdelar med det nya systemet. För kunder blir servicen bättre på flera plan och vi kommer också i lägre utsträckning riskera att få hem defekt öl. Från och med novembersläppet (preliminärt) kommer även nyheterna i TSLS finnas med på skribentprovningarna. Däremot blir utbudet mindre när det gäller hur många öl som kan beställas.

För producenter bör det vara en fördel att deras produkter får beskrivningar på webb och hyllkant samt att de finns med i skribentprovningarna. Att det blir smidigare med beställningarna kan också få till effekt att fler beställer deras produkter, men det är förstås svårt att avgöra nu hur stor en sådan effekt kommer att bli, om den ens kan påvisas. Några producenter kommer få bättre butikstäckning, medan många har det oförändrat och vissa tappar butiker eller till och med försvinner helt och hållet från butiker.

Ytterligare en nackdel är att ledtiderna blir ungefär en månad längre i och med att produkterna ska testas i förväg. Ett bryggeri kan inte längre brygga en öl och kasta upp den på hyllan direkt som tidigare. För de bryggerier som ville släppa julöl lokalt skulle provflaskor skickas in häromveckan, som ett exempel.

Att skicka produkter till depån i Örebro är inte problematiskt för de bryggerier som redan har en distributionslösning, att döma av de svar jag fick när jag frågade runt bland några bryggerier i olika storlekar för c/o Hops räkning. För de bryggerier som är så små att de sköter distribution själva verkar det däremot bli problematiskt i vissa fall, särskilt för de som har långt till Örebro. Dock verkar det vara en liten andel, generellt omkring 5 %, av försäljningen som går via denna kanal om man får tro Systembolaget (med de danska ölen som ett anmärkningsvärt undantag där omkring 80 % gått via beställningar, men de kommer inte finnas kvar). Att man eventuellt tappar lite försäljning verkar vara ett mindre problem för många. Vad som är värre för många är att man mister möjligheten att nå ut till sina kunder som finns längre bort. Å andra sidan kan man förstås fundera på om den möjligheten hade varit bättre utan monopol?

Som total kuriosa kan också nämnas att det startats en ny serie med artikelnummer, som startar på 30000, för produkter i TSLS. Den gäller dock bara de som lanserats i TSLS och än så länge är det alltså bara de fem produkter som kom som lokala nyheter idag som har dessa.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar