Info om Systembolagets nya butiksindelning samt lite mer om lokalbeställningen

, , Inga kommentarer
När jag besökte Systembolaget i förra veckan för att få se hur en offertprovning går till fick jag också en del annan info "på köpet". Innan provningarna berättade ölinköpare Dan om de kommande ändringarna i butiksindelningarna. Efteråt kom presschefen Lennart förbi och vi pratade en del om lokalbeställningen, som det ju varit en hel del snack om på bloggar med mera.

Som ni kanske vet så finns det idag i stort sett fyra olika butiksstorlekar när det gäller det ordinarie sortimentet - BAS, T1, T2 och T3. Modulbeteckningar över det är bara aktuella för exklusiva nyheter. Lite mer snabb modularitetslära finns i äldre inlägg på Ofiltrerat. Dessa indelningar baserar sig på butikens totala försäljning och har använts sedan 2005. I princip kan alltså en butik som bara säljer massor av billig burklager "få lov" att lagerföra massor av fina viner och dyr sprit. När det kom var det en stor förändring som gjorde allt bättre och mer logiskt, enligt Systembolaget själva i alla fall. Nu ska man rätta till en del märkliga bieffekter i modulsystemet genom att införa en ny butiksindelning som baserar sig på vad man säljer och inte bara hur stor totalförsäljning man har. Butiker som säljer mycket premiumöl ska helt enkelt få ett sortiment som är tydligare inriktat på premiumöl medan de som säljer mycket volymvin ska inriktas mer mot det än tidigare. Det blir helt enkelt en viss varugruppsspecialisering av butikerna. Dessa ändringar ska införas under 2013. Jag tror att detta kan bli en mycket positiv förändring. Förhoppningsvis kommer det också innebära bättre specialkunskaper hos butikspersonalen.

En lite mindre förändring kommer också för produkter som kommer i ordianrie sortimentssläppen. I dagsläget är en produkt som lanseras i det ordinarie sortimentet garanterad att ligga på hylla i ett år. Denna tid kommer att kortas ner till sex månader, vilket innebär att man börjar utvärdera en produkt i ett tidigare skede. Kortare garanterad hylltid kommer också att öka konkurrensen vilket är något som är eftersträvansvärt för Systembolaget som monopolhållare. Jag uppfattade det som att denna ändring kommer sjösättas i samband med den nya butiksindelningen.

Så var det lokalbeställningen. Först och främst ska det tryckas på att systemet som finns nu fortfarande är under utveckling och ska inte ses som något som är färdigt. Bland annat ser man över möjligheten att ändra definitionerna för "lokal och småskalig" så att begränsningar i försäljningsvolym endast ska appliceras på det som säljs via beställning, så att den lokala försäljningen i butik inte ska påverka detta. Man vill alltså förbättra i möjligaste mån. De på Systembolaget som jag har pratat med om detta har varit väldigt lyhörda och intresserade av att höra åsikter om funktionen. Vi kanske får ha lite överseende med att det inte alltid går så snabbt med förändringarna som vi vill då de behöver kvalitetssäkra och utvärdera allt eftersom också.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar