Etiketter, förpackningar och Systembolaget

, , 6 kommentarer
Den senaste tiden har det varit mer snack än nånsin förr om vad Systembolaget tillåter och inte tillåter för etiketter. Debatten sparkades först igång av att Malmö Brygghus fick argumentera för att mannen på etiketten till False Dmitriy faktiskt var över 25 år och sedan hamnade det lite bensin på elden när The Train Station Brewery fick lov att ändra sin etikett eftersom det bland annat fanns en lokförare i ett lok på den. Jag tog kontakt med Systembolaget för att höra hur de jobbar kring vad som får och inte får vara med på etiketterna.

Det här svaret fick jag:
Systembolaget och alla leverantörer/tillverkare är skyldiga att rätta sig efter vissa bestämmelser om hur förpackningar och etiketter får ser ut.  Precis som alla andra detaljhandelsföretag har Systembolaget ett marknadsrättsligt ansvar. Bland annat finns vissa regler för marknadsföring av alkoholdrycker, som vi är skyldiga att följa.

På samma sätt måste vi och våra leverantörer följa de livsmedelstekniska krav som följer av lagar och förordningar – inklusive regelverken kring förpackningar och etiketter. Därför ingår det i Systembolagets allmänna inköpsvillkor att leverantören ansvarar för att de etiketter och märkningar som används på förpackningarna uppfyller samtliga livsmedels- och marknadsrättsliga krav.

När Systembolaget bedömer en etikett eller förpackning, ur ett marknadsrättsligt perspektiv, utgår vi från marknadsföringslagen, alkohollagen, praxis från Marknadsdomstolen, praxis från Alkoholsortimentsnämnden, Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och ICC:s regler för reklam- och marknadskommunikation.

Systembolaget hanterar ungefär 8 000 etiketter och förpackningar per år. Ibland hamnar vi i situationer där den etikett eller förpackning som leverantören vill använda enligt vår uppfattning inte uppfyller kraven i gällande rätt. Även om vi beklagar att vi ibland måste säga nej, väl medvetna om att det ligger arbete och investeringar bakom en viss förpackning eller etikett, måste vi följa lagar och regler.

Det vi gör i det läget är att påtala vilka förändringar som måste göras för att varan ska följa reglerna. Ofta sker den dialogen i samförstånd med leverantören.

I vissa fall har dock Systembolaget och leverantören olika uppfattning om huruvida en viss etikett eller förpackning är förenlig med gällande rätt. I de fallen avvisar vi den aktuella offerten eller avlistar produkten i fråga. Leverantören har då alltid möjlighet att överklaga Systembolagets beslut till Alkoholsortimentsnämnden, som kan pröva huruvida vår bedömning var korrekt. Systembolaget följer alltid Alkoholsortimentsnämndens beslut och välkomnar klargöranden av hur regelverket ska tolkas.
Jag efterfrågade också exempel (eller ännu hellre en fullständig lista) på drycker som fått ändra sin etikett (eller stoppats för att de vägrat ändra) men man anser att detta är något som endast rör de inblandade parterna och lämnar därför inte ut sådana uppgifter.

Nåväl, det finns ju några mer eller mindre kända exempel att lista. Många känner ju förstås till att Founder's Breakfast Stout återkallades för något år sen eftersom det är ett barn på etiketten. Lagen säger att personer under 25 år inte får skildras i marknadsföring av alkohol, vilket även är bakgrunden till varför det uppstod en tveksamhet kring Malmös False Dmitriy. Inte heller får sport och alkohol kopplas samman. Ocean fick för något år sen ändra ett K till ett k, eller Kamraterna till kamraterna, för att ölet inte skulle kopplas till IFK Göteborg och Nynäshamn fick lite mer nyligen ta bort den en centimeter stora surfarkillen som syntes på sidan av etiketten till Stenstrand Sommarale. Även på vinsidan stoppas förstås etiketter. Till exempel stoppades en vinbox full med pussmunnar för något år sen. Vad jag inte riktigt förstått är varför då vinet Gosa får heta så?

Något som är viktigt att klargöra här är att Systembolaget bara gör en bedömning utifrån de lagar, regler och praxis som finns kring etiketter och förpackningar. Som monopol kan de förstås inte sitta och själva diktera vad som får och inte får säljas. Att The Train Station Brewerys etiketter stoppas kan tyckas mycket märkligt när det finns etiketter på Systembolagets hyllor som tillåtits men som med samma motivering borde ha strukits. Kanske kan det bero på att olika personer har gjort olika bedömningar? Train Station Brewery kunde förstås ha överklagat beslutet till Alkoholsortimentsnämnden (enligt ovan citerade text) men nu verkar de ha valt att istället retuschera sina etiketter. Den processen tar gissningsvis mindre tid och kostar mindre än ett överklagande.

När det handlar om bedömningar blir det förstås olika utslag från fall till fall. Det är något helt naturligt. Det betyder förstås inte att det är rätt att olika parter behandlas olika och det fråntar inte att The Train Station Brewery drabbats av Systembolaget valde att fälla när det verkar som att de lika gärna kunde ha frait. Men att världen är orättvis är något vi alla måste acceptera förr eller senare. Hade världen varit rättvis hade nog varken du som läser det här eller jag som skriver det här suttit där vi sitter just nu.

6 kommentarer:

 1. Tack för att du frågade!

  Nästa uppdrag: Vad är "Alkoholsortimentsnämnden"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden

   Radera
 2. Jag vet inte om deras svar egentligen gav särskilt mycket kött på benen. Problemet kvarstår ju fortfarande att bedömningarna spretar så pass mycket. Det är ju t.ex. mycket svårt att motivera en bedömning där en cykel är OK, men ett antikt tåg (som knappt går att finna i bruk) inte är OK. Denna typen av kraftiga differenser i bedömningarna är det som egentligen vore intressant att få svar på.

  Sen finns ju även problemet att lagarna och reglerna i grunden borde ses över. Det är på tok för höga krav på vad som får och inte får vara på en etikett. Eller så har de som gör bedömningarna valt att sätta ribban väldigt låg. Jag hade förstått det hela om lagarna var till för att hålla riktigt stötande material borta.

  SvaraRadera
 3. Med tanke på att Iron Maidens öl har blivit stoppat på nu, just med tanke på etiketten, så vore det intressant att få veta vilka reglerna är som de går efter? För vi vanliga dödliga fattar inte vad som är så farligt med just den etiketten....

  SvaraRadera
 4. Hej, det är visserligen en gammal post men jag är också intresserad att veta var man kan läsa de fullständiga reglerna. Tack

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte om det finns någon sådan sammanställning som är tillgängligt för allmänheten. Det finns säkert något i Leverantörsportalen, men då måste man förstås vara leverantör till Systembolaget för att komma åt. Det nämns i texten vilka lagar, praxis etc som de utgår från så man kan förstås läsa dessa och plocka ut de delar som är relevanta.

   Radera