Är bryggeriinkubatorer nästa steg i bryggerinäringens utveckling?

, , Inga kommentarer
För 54 år sen startade den första inkubatorverksamheten för nyföretagande, det vill säga ett sorts program som hjälper nya entreprenörer med uppstartsfasen genom att tillhandahålla sådant som kontor, finansiell hjälp, rådgivning, nätverkande osv. 2013 ser ut att bli året då den första bryggeriinkubatorn kommer igång, i Houston, Texas, i form av en sorts gemensam bryggpub.

Idéen är att samla aspirerande bryggare under samma tak och samtidigt som man hjälper dem att lära sig allt kring företagsekonomi och företagsledning får de också tillgång till ett bryggeri och en bryggpub där deras öl kan serveras. Det hela blir ett sorts första steg in i den kommersiella bryggarvärlden där man kan börja etablera sitt namn och lära sig branschen innan man tar steget till ett eget bryggeri. Bakom projektet står Lucrece Burrego som tidigare bedrivit liknande projekt för kockar som är på väg att starta egen restaurang.

Fem bryggare har redan valts ut till "The League of Extraordinary Brewers", dvs de som ska ingå i programmet och brygga öl till bryggpuben. De har valts ut så att deras olika nischer ska komplettera varandra i bryggpubens utbud. Genom bryggpuben kan bryggarna få snabb, konkret feedback på sina recept för att se vilka idéer som funkar och inte funkar hos öldrickarna. När bryggarna gått ut programmet har de ett kundunderlag med sig, etablerat sitt varumärke, de kan sköta och driva ett företag och de har redan foten inne i branschen, med värdefulla kontakter. Allt som behövs för att de ska lyckas med sina bryggerier på egen hand.

Detta etablissemang i sig är kanske inte så intressant för oss då det är många mil från Sverige till Houston, men konceptet är intressant och inspirerande. Kombinationen av bristen på bryggpubar och den stadiga strömmen av aspirerande bryggare gör att jag tror att det här konceptet skulle fungera utmärkt även i Sverige. Frågan är bara om det finns några passande aktörer inom den svenska ölbranschen. Även om jag tror att marknaden vore mogen för detta koncept är jag inte lika säker på att branschen i sig är redo att ta ett sådant steg.

Det hela påminner lite om hur St Eriks och Mohawk har startat upp som fantombryggare för att etablera sig på marknaden för att sedan skaffa egna bryggerier när de jobbat upp ett kundunderlag. En viktig skillnad är att dessa märken sköts av existerande företag medan en "bryggeriinkubator" istället hjälper fram nyföretagare. Jag älskar att se den här typen av nytänkande inom ölbranschen och just det här projektet är ytterligare ett bevis på vilken kamratskap och härlig samarbetsvilja det finns bland ölfolket.


Läs mer om projektet och The League of Extraordinary Brewers.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar